bim.GROUP Kft.
Log In
Get it on Google Play Download from AppStore
We recommend using Chrome, Firefox or Safari for smooth operation

Hozzájáruló nyilatkozat adatkezeléshez

A BIM Design (továbbiakban: a „Adatkezelő”) adatkezelésével kapcsolatos részletes tájékoztatást a BIM Design Kft. honlapján lévő Adatkezelési Tájékoztató tartalmazza. A felhasználó a jelen nyilatkozat megtételével:

A kezelt személyes adatok köre:

Az adatkezelés jogalapja: Az érintett kifejezett hozzájárulása. Az adatkezelés célja: PLANDOC rendszer megfelelő jogosultsággal való használata Az adatok tárolásának időtartama, vagy ezen időtartam meghatározásának szempontjai: Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig. Az adatszolgáltatás elmaradásának következményei: Regisztráció hiányában nem jogosult a rendszer használatára. Az adattovábbítás címzettjei: IBCNet-Magyarország Kft. (1095 Budapest, Mester u. 87.), mint adatfeldolgozó


Figyelmeztetés

A PlanDoc rendszer hibás vagy nem jogszerű használata (pl. nem a megbízáshoz tartozó tartalom feltöltése), a rendszerben tárolt dokumentumok illetéktelen törlése, illetve felhasználása, valamint a titoktartási kötelezettség megszegése esetén a Polgári Törvénykönyvben meghatározott jogkövekezmények alkalmazhatóak a jogsértővel szemben!